Kapacita tábora vlčat a světlušek naplněna

K naplnění došlo 10. dubna. Ti kteří zaplatili a jejich přihlášku má vůdce tábora, Frenký, mají místo jisté a ti, od kterých má přihlášku nebo peníze mají místo rezervované do konce měsíce, potom bude místo uvolněno náhradníkům. Přihlášky odevzdané po tomto dni budou zařazeny do pořadí náhradníků.

Writen by Doktor

Join the discussion