Informace ke stavění tábora

Shrnutí základních informací ke stavění, které byly obsahem hromadného mailu:

PÁTEK - NAKLÁDÁNÍ
- nakládání Švejk (náklaďák Vrátný) -- sraz v 16.00 u klubovny ve
Vranovicích, následně přesun na školu. Na toto auto budeme nakládat bedny,
nářadí, a kuchyňi, barely a nádrž.

- nakládání Hluk (náklaďák Rybnikářství) -- po Švejkovi, sraz ve škole. Na
toto auto budeme nakládat podsady, tyče od tee-pee, případně zbytek, co se
nevejde ke Švejkovi.

Na nakládání je potřeba alespoň 4 starší (silní, blbí a agresivní vítání .
Ti z vás, kdo přijdou na nakládání, ať mi prosím napíšou nebo zavolají, ať
vím, s kým máme počítat.

Švejk odjíždí do Jestřabic v pátek, má 1 volné místo.
Hluk odjíždí do Jestřabic v sobotu ráno, má min. 1 volné místo.

ODJEZD VLAKEM:
Pro všechny, kdo se plánují zúčastnit stavění (především skauti a skautky),
je ideální spoj:

OS4916 Vranovice-Brno 17.17-17.49
OS4123 Brno-Bohuslavice 18.15-19.31

Kromě mladších zájemců je potřeba, aby s nimi jel alespoň jeden dospělý
(nebo dospělá). Zájemce, nechť mi napíše, sdělím další podrobnosti. Věci
bychom vzali auty v pátek, doneste je nejpozději v pátek mezi 16.00 a 17.00
do vranovické klubovny.

STRAVOVÁNÍ
- na stavění bude vařit Terka, jídlo bude zajištěno od sobotního oběda, do
té doby je nutné vyžít z vlastních zásob.
- Pitná voda bude zajištna už od pátku.
- V sobotu večer bude plánovaná grilovačka, coby poděkování všem vedoucím za
jejich celoroční činnost, plus všem účastníkům stavění, za účast a odvedenou
práci.

AUTA A JEJICH OBSAZENOST
Zatím počítám s následujícími vozy (první je vždy řidič)

odjezd v pátek:
- Švejk + Richard (někdo ze starších, kdo budou nakládat), odjezd po
naložení (cca 18.30)
- Virus + Frenký, Doktor, Budulínek (odjezd po naložení obou aut, cca 20.00)
- Pepin + 1 místo
odjezd v sobotu:
- Hluk + Lenka
- Terka + Korky + Kevin + bratranec

Řidiči dostanou proplaceny náklady na dopravu ze střediska, pokud doloží
vyplněný cesťák a budou mít auto obsazeno alespoň z 80 % (tj. 4 z 5 lidí).

Potvrzení účasti na stavění (pouze o víkendu) a způsob dopravy prosím
vyplňte zde: http://doodle.com/yha6si6v5da5i2pp.
Průběžně budu aktualizovat obsazenost aut. Můžete se samozřejmě domlouvat i
přímo s řidiči, ale nezapomeňte mi to dát také vědět.

V případě dotazů a nejasností pište nebo volejte Virusovi.

Lužní les

Tradiční výpravu do lužních lesů v okolí soutoku Moravy a Dyje.
Datum je tradiční: 1. května
Tradiční je i dopravní prostředek: kolo
Sraz v 7:00 ve vranovicích u knihovny nebo 7:30 na kruhovém objezdu u sila v šakvicích
Pod sebou pojízdné kolo
S sebou jídlo a pití na celý den a kdo musí tak helmu

STŘEDISKOVÉ SETKÁNÍ KU PŘÍLEŽITOSTI 100 LET ČESKÉHO SKAUTINGU

Termín: sobota 28. 4. 2012, od 18:00 u vranovické klubovny

S sebou: věci na družinovku, osobní vzpomínkové předměty (fotky, deníky apod.)

Na sebe: skautský kroj

Akce je určené pro všechny současné či dřívější vedoucí (od družin po středisko).

Setkání bude laděné lehce nostalgicky, dále očekávejte různá kontroverzní odhalení a nečekaná zjištění…

 

DEN V KROJÍCH

V úterý 24. dubna celá Česká republika. Na ulici, ve škole, v práci, na nákupech, v klubovně. Pěšky, na kole, na pramici, v tramvaji i ve vlaku. K přijímačkám nebo k maturitě. Kdekoli a jakkoli, ale ve skautském kroji!

Tato akce je pořádána k výročí 100 let českého skautingu

 

Roverská akce

Sraz: v sobotu 31.3. v 13 hodin v Hustopečích na nově otevřené rozhledně.

S sebou: vybavení do přírody, zápisník & tužka, svačina, šátek, baterka, hrnek, vypracovaný úkol ze Silvestra (pokud máš), skautský kroj, spacák a karimatka.

Součástí akce bude přespání v Hustopečské klubovně. Domů se rozejdeme v neděli dopoledne v 10:45 autobusem do Pohořelic (164), nebo 11:22 do Křepic (522).

Pozvánka na akci zde

Závod vlčat a světlušek

Před polednem čtvrtého března se okolí vranovické skautské klubovny naplnilo čirým hemžením nejmladších dětí ze skautských oddílů z Hustopeč, Křepic, Uherčic a Vranovic. Přijeli sem za doprovodu svých vedoucích poměřit svou bystrost a dovednosti, které si během roku postupně osvojují. Po slavnostním zahájení vyrazily za krásného počasí na trať dvě dívčí a tři chlapecké družiny. Tyto družiny pak postupně absolvovaly úkoly od manuální zručnosti, znalosti dopravních značek, přes hádanky a vyhledávání informací, až po ošetřování drobných zranění a také znalost státních symbolů a jejich významu. Na posledním stanovišti nakonec všichni úspěšně připravili a snědli svůj opékáček. Po naplnění hladových žaludků přišlo závěrečné vyhlášení výsledků závodu, ve kterém nakonec v dívčí i chlapecké kategorii zvítězily družiny z Uherčického oddílu. Potom už ruch postupně utichal, jak jednotlivé oddíly odcházely na spoje, nebo auty odjížděly domů, než se u klubovny rozhostila poklidná atmosféra nedělního odpoledne.

 

Fotografie ze závodu zde: http://gaudete-krepice.rajce.idnes.cz/ZVaS_Vranovice_2012/

Korky, 2. oddíl „Jaguáři“ Vranovice

Závod vlčat a světlušek

V neděli 4.3.2012 proběhne střediskový závod vlčat a světlušek.

Sraz je v 11:30 u vranovické klubovny. Na místo se dá dopravit autobusovou linkou č. 164

Návrat do Hustopečí je v 16:15

Návrat do Pohořelic je v 18:08 nebo osobní dopravou (bude upřesněno)

S sebou: věci na schůzku, pláštěnku, svačinu, pití, 40Kč

 

Přehled střediskových akcí pro rok 2012

Duben

28. dubna – Střediskové setkání ku příležitosti 100 let českého skautingu

Květen

1. května – výprava na kolech do Lužního lesa

5. května – Okresní závod vlčat a světlušek

26. května – Krajský závod vlčat a světlušek

Červen, Červenec a Srpen

25. – 27. června – Střediskové Jamboree

29. června – 4. července – Stavění tábora

4. – 14. července – Tábor pro starší vlčata a světlušky (3. – 4. třída)

14. – 21.  července –  Tábor pro mladší vlčata a světlušky (předškolní věk – 2. třída)

21. července – 4. srpna – Tábor pro skauty a skautky (5. – 9. třída)

4. – 5. srpna – Bourání tábora

Silvestrovské Kolby

Na třicet skautů, skautek a rodičů, se sešlo na Silvestra v ranních hodinách u klubovny vranovického oddílu. Onen početný hlouček nadšenců se vydal po okraji lužního lesa a řeky Svratky vstříc Uherčicím, odkud byla započata „Akce přechod Kolb“. Až na místní se zástupci všech oddílů vydali za krásného počasí směrem k zalesněným uherčickým vrškům. Pro skupinu roverů a rangers začala souběžná výprava O dobytí jižního pólu. Společně se zapojením nejmladších tak běželi do strmého kopce coby psí spřežení plné překvapivých zvratů pro nedodržení vytyčené trasy.

Po dosažení Bizny, tábořiště trampů k němuž vede jediná pěšina, a svačině, nastal čas na vrcholnou soutěž dne: Tour Desky. Jedná se o taškařici s pětiletou tradicí, kterou má na svědomí jak jinak bratr Hluk. Hned po něm figuruje v historii soutěže pohořelický  Strýc Pepin, který drží snad všechny možné rekordy. Ten hodil vší konkurenci rukavici, když se letos nezúčastnil a neobhajoval tak předchozí 3 prvenství. Závod samotný probíhal v 9 věkových a taxonových kategoriích: vlčata, světlušky, skauti, skautky, roveři, rangers, death skauti , rodiče a pséci. Úkol zněl jasně: v co nejrychlejším čase uběhnout několik desítek metrů do stoupající pěšinky a  – optimálně v rukou – svírat již téměř „posvátnou“ desku. První tři v dané kategorii byli oceněni čokoládou z bonboniéry a uznalým potleskem. Absolutně nejrychlejším časem ročníku byl výkon Vratočuče, takže záznam na desku ponese opět pohořelickou přezdívku.

Cesta pokračovala směle dál a před Pouzdřanskou stepí přišel čas na nějaké hry o dosažení úpatí svahu či hraní klasických náletů. Na stepi samotné jsme si dali sváču a po nějaké době se rozdělili na 2 skupiny: roveři+rangers a ostatní. Druzí jmenovaní si to namířili rovnou do Vranovic a dál do svých domovů, kdežto první jmenovaní pokračovali dál a během cestou necestou se dali na Pouzdřany. Zde se vydali podle svých map po zaznačené trase, přičemž se jim podařilo jít mimo území mapou zobrazeného a způsobit tak zdržení. Cesta na jižní pól dál pokračovala a po odpadnutí všech Kudrnů si zbylých šest bratří a sester prošlo stezkou s roverskou symbolikou. Na jejím konci došlo i k pravému dobytí jižního pólu. Na tomto místě potom se strůjci roverského programu na středisku vypili vodu z kalicha a dali tak vzniknout novému roverskému kmeni. Potom, co všichni obdrželi první výzvu ke své službě sobě, bližním a nejvyšší Pravdě a lásce; vydali se všichni už za šeření do Vranovic. Následoval poslední úkol, překonat překážku mezi 2 stromy ve výšce asi 1,5 metru. Večeří a s nohami v teple skončila jedna část dne. Někteří se s námi rozloučili a se zbytkem jsme byli připraveni pokračovat v oslavách konce roku…

Fotografie z výpravy zde http://gaudete-krepice.rajce.idnes.cz/Tour_Desky_2011/

Doktor, 3. oddíl Hustopeče