Oddíly

Stav ke skautskému roku 2017/18

2. oddíl „Jaguáři“ Vranovice

Skautský oddíl Jaguáři byl založen na přelomu let 1989/1990. Vznikl z podnětu pár chlapců, kterým se líbily knihy Jaroslava Foglara. V průběhu historie se v něm vystřídalo několik desítek chlapců i děvčat. Oddíl měl ve své historii pouze čtyři vůdce – Jarka Mazucha (do r. 2001),  Oldu Vybírala (do r. 2007), Víta Rusňáka (do r. 2011), Jana Vybírala (do r. 2013) a Radka Šťastného (dosud). Od roku 1997 existuje samostatná dívčí družina. K roku 2000 přibývá družina vlčat, od roku 2001 roverská Kláda. Roku 2004 další skautská družina – Sokoli v Pohořelicích. O rok později se z oddílu vyčleňuje samostatný světluškovsko-vlčácký oddíl Sklípkani. Dál pokračuje rozvoj v okolních obcích. Od podzimu 2006 existuje skautská družina Panteři v Uherčicích a v Pohořelicích vzniká družina Tygrů – rozdělením Sokolů. Čerstvou novinkou je družina světlušek – Žabky – v Pohořelicích, která vznikla začátkem roku 2007 a utěšeně se rozrůstá. Od skautského roku 2008/2009 se slučuje s 1. Oddílem Sklípkani Vranovice a své oddíly zakládají skauti a skautky z Pohořelic a Uherčic.
V současné době má oddíl v šesti družinách k padesátce členů.

Družiny našeho oddílu a jejich vedení:
Družina světlušek – Oranžová šestice – Eliška a Adéla Rapcovi
Družina skautek – Veverky –
Anna Vybíralová, Veronika Hochmanová
Družina předškoláků – Benjamínci –
Pavel Kukleta
Družina vlčat – Kanci –
Michal Rys (Četník), Honza Čeleda
Družina skautů – Vlci –
Marek Mazuch (Marátor), Jiří Mazuch

Vedení oddílu:
Vůdce oddílu: Radek Šťastný (Drn)
Zástupci VO: Magdaléna Vybíroalová

http://jaguari.junakvranovice.cz

3. oddíl „Za jeden provaz“ Hustopeče

První skautská družina vznikla v Hustopečích na počátku roku 1990 a jako klubovna pro vznikající oddíl sloužil dům na ulici Tábory. V dnešní době se klubovna nachází v jedné z částí místního kostela. V dnešní době funguje v rámci oddílu 5 družin. Dvě dívčí a tři chlapecké.
Družiny oddílu a jejich vedení:
Družina světlušek – Čekanky: Lucie Kleinová
Družina skautek – Myšky: Magdaléna Dybová, Petra Machová
Družina vlčat – Tučňáci: Veronika Furchová, Adéla Machová
Družina vlčat – Netopýři: Vojtěch Frank (Kevin)
Družina skautů – Dýňáci: Tomáš Knápek

Vedení oddílu:
Vůdce oddílu: Vojtěch Frank (Kevin)
Zástupce VO: Kateřina Knápková
Hospodářka oddílu: Magdaléna Dybová
Rádce oddílu: Anežka Horáková
Zpravodaj oddílu: Petra Machová

http://trojka.junakvranovice.cz

5. oddíl „Kolbiza“ Uherčice

Vzniká v září 2008 rozdělením vranovických oddílů po asi čtyřleté spolupráci mezi vranovickými a uherčickými činovníky. Je o první skautský počin od roku 1945.
Klubovna se nachází v objektu Římskokatolické farnosti, konkrétně ve dvorním traktu fary v bývalé prádelně, kterou si upravil k obrazu svému. Školního roku 2012/2013 začal oddíl s rekonstrukcí zadního traktu, který je spojený s tou současnou. Díky tomu se zvětšil prostor, který stále se zvětšující oddíl potřebuje

Družiny oddílu a jejich vedení:

Družina benjamínků – Dráčata: Kristýna Vildová, Eliška Šátková (Pamp), Anita Málková (Nitka)
Družina světlušek – Berušky: Adéla Předešlá, Karolína Řezníčková, Anna Rohrerová (KoHo)
Družina vlčat – Bílí Tygři: Vojtěch Rohrer (Qojta), Jindřich Viktorin
Družina skautů – Panteři: Josef Melkus (Phoe)
Družina skautek – Bubliny: Kateřina Prchalová, Miroslava Kramářová, Magdaléna Franková

Vedení oddílu:
Vůdkyně oddílu: Kateřina Prchalová
Zástupce VO: Magdaléna Franková
Hospodářka: Mirka Kramářová
Zpravodaj oddílu: Kristýna Vildová

http://kolbiza.junakvranovice.cz

6. oddíl „Ignis“ Pohořelice

Vzniká v září 2008 rozdělením 2. oddílu Jaguáři Vranovice. Začínal se dvěma skautskými družinami a jednou družinou skautek. Postupem doby přidává družinu světlušek a vlčat. Od roku 2008 má také roverskou družinu, která sdružuje vedení oddílu. V současné situaci se ale příliv dětí do oddílu torchu zmenšil a oddíl má pouze dvě aktivní družiny. V lednu 2012 se oddíl opět připojil k vranovickému, ale v současné době již je členská základna stabilní a oddíl funguje samostatně.

Družiny v Pohořelicích a jejich vedení:
Družina benjamínků – Lvíčata: Jan Kříž (Pádlo)
Družina vlčat a světlušek – Kapři:  Jan Kříž (Pádlo)
Družina mladších skautů a skautek – Jeleni: Tereza Černá
Družina starších skautů a skautek – Sokoli:  Patrik Hájek
Družina vlčat a světlušek – Surikaty: Petr Maršálek (Gábi), Martina Procházková (Piky)
Družina vlčat – Pandy: Pavel Hulman

Vedení oddílu:
Vůdce oddílu: Tereza Černá
Zástupce VO: Petr Maršálek
Hospodář: Pavel Hulman
Zpravodaj oddílu: Jan Kříž (Pádlo)

http://sestka.junakvranovice.cz

7. oddíl „Esox“ Rosice

Skautský oddíl Esox Rosice vznikl v září roku 2014. Je tedy nejmladším střediskovým oddílem. Během pár let se rozrostl a z nuly se dostal na současných (září 2017) více než třicet členů. Obecně se skauting v Rosicích těší dobrému zájmu. Výborná je spolupráce se zástupci města i jiných volnočasových organizací jako je SVČ Rosice nebo rosická farnost.

Družiny v Rosicích a jejich vedení:
Družina světlušek – Sovičky: Kateřina Sůkalová, Barbora Janková (Housenka)
Družina skautů a skautek – Ježci: Petr Sůkal (Marcel)
Družina vlčat – SuriKati: Petr Fischer (Adept)

Vedení oddílu:
Vůdce oddílu: Kateřina Sůkalová
Zástupce VO: Petr Sůkal (Marcel)
Hospodář: Petr Sůkal
Zpravodaj oddílu: Petr Sůkal (Marcel)