Oddíly

Stav ke skautskému roku 2016/17

2. oddíl „Jaguáři“ Vranovice

Skautský oddíl Jaguáři byl založen na přelomu let 1989/1990. Vznikl z podnětu pár chlapců, kterým se líbily knihy Jaroslava Foglara. V průběhu historie se v něm vystřídalo několik desítek chlapců i děvčat. Oddíl měl ve své historii pouze čtyři vůdce – Jarka Mazucha (do r. 2001),  Oldu Vybírala (do r. 2007), Víta Rusňáka (do r. 2011), Jana Vybírala (do r. 2013) a Radka Šťastného (dosud). Od roku 1997 existuje samostatná dívčí družina. K roku 2000 přibývá družina vlčat, od roku 2001 roverská Kláda. Roku 2004 další skautská družina – Sokoli v Pohořelicích. O rok později se z oddílu vyčleňuje samostatný světluškovsko-vlčácký oddíl Sklípkani. Dál pokračuje rozvoj v okolních obcích. Od podzimu 2006 existuje skautská družina Panteři v Uherčicích a v Pohořelicích vzniká družina Tygrů – rozdělením Sokolů. Čerstvou novinkou je družina světlušek – Žabky – v Pohořelicích, která vznikla začátkem roku 2007 a utěšeně se rozrůstá. Od skautského roku 2008/2009 se slučuje s 1. Oddílem Sklípkani Vranovice a své oddíly zakládají skauti a skautky z Pohořelic a Uherčic.
V současné době má oddíl v šesti družinách k padesátce členů.

Družiny našeho oddílu a jejich vedení:
Družina světlušek – Oranžová šestice – Eliška a Adéla Rapcovi
Družina skautek – Veverky –
Anna Vybíralová, Veronika Hochmanová
Družina předškoláků – Benjamínci –
Pavel Kukleta
Družina vlčat – Kanci –
Michal Rys (Četník), Honza Čeleda
Družina skautů – Vlci –
Marek Mazuch (Marátor), Jiří Mazuch

Vedení oddílu:
Vůdce oddílu: Radek Šťastný (Drn)
Zástupci VO: Magdaléna Štastná

http://jaguari.junakvranovice.cz

3. oddíl „Za jeden provaz“ Hustopeče

První skautská družina vznikla v Hustopečích na počátku roku 1990 a jako klubovna pro vznikající oddíl sloužil dům na ulici Tábory. V dnešní době se klubovna nachází v jedné z částí místního kostela. V dnešní době funguje v rámci oddílu 5 družin. Dvě dívčí a tři chlapecké.
Družiny oddílu a jejich vedení:
Družina světlušek – Čekanky – Lucie Kleinová
Družina skautek – Myšky – Magdaléna Dybová, Petra Machová
Družina vlčat – Tučňáci – Veronika Furchová, Adéla Machová
Družina vlčat – Netopýři – Vojtěch Frank (Kevin)
Družina skautů – Dýňáci – Tomáš Knápek

Vedení oddílu:
Vůdce oddílu: Vojtěch Frank (Kevin)
Zástupce VO: Kateřina Knápková
Hospodářka oddílu: Magdaléna Dybová
Rádce oddílu: Anežka Horáková
Zpravodaj oddílu: Petra Machová

http://trojka.junakvranovice.cz

5. oddíl „Kolbiza“ Uherčice

Vzniká v září 2008 rozdělením vranovických oddílů po asi čtyřleté spolupráci mezi vranovickými a uherčickými činovníky. Je o první skautský počin od roku 1945.
Klubovnu má oddíl ve dvorním traktu fary v bývalé prádelně, kterou si upravil k obrazu svému.

Družiny oddílu a jejich vedení:
Družina světlušek – Berušky – Anna Rohrerová, Adéla Předešlá
Družina vlčat – Bílí tygři – Vojta Rohrer, Jindřich Viktorin, Linda Rotterová
Družina skautek – Bubliny – Magdaléna Rampáčková, Mirka Kramářová, Eliška Šátková
Družina skautů – Panteři –Josef Melkus, Dominik Studený
Družina Benjamínků- Kamil Málek(Kamba), Venca Tichý, Drahuška Tichá, Anita Málková

Vedení oddílu:
Vůdkyně oddílu: Kateřina Prchalová
Zástupce VO: Magdaléna Rampáčková

http://kolbiza.junakvranovice.cz

6. oddíl „Šestka“ Pohořelice

Vzniká v září 2008 rozdělením 2. oddílu Jaguáři Vranovice. Začínal se dvěma skautskými družinami a jednou družinou skautek. Postupem doby přidává družinu světlušek a vlčat. Od roku 2008 má také roverskou družinu, která sdružuje vedení oddílu. V současné situaci se ale příliv dětí do oddílu torchu zmenšil a oddíl má pouze dvě aktivní družiny. V lednu 2012 se oddíl opět připojil k vranovickému, ale v současné době již je členská základna stabilní a oddíl funguje samostatně.

Družiny v Pohořelicích a jejich vedení:
Družina vlčat a světlušek – Kapři –  Jan Kříž – Pádlo, Petr Maršálek – Gábi
Družina skautů a skautek – Sokoli – Tereza Černá
Družina vlčat a světlušek – Surikaty Adriana Vítková, Adéla Blovská
Družina vlčat – Pandy –  Pavel Hulman, Jan Kříž – Pádlo

Vedení oddílu:
Vůdce oddílu: Tereza Černá
Zástupce VO: Petr Maršálek

http://sestka.junakvranovice.cz

7. oddíl „Esox“ Rosice

Družiny:
Družina benjamínků- Mravenci – Barbora Janková (Housenka)
Družina světlušek -Sovičky – Kateřina Sůkalová
Družina skautů – Ježci– Petr Fischer (Adept)
Družina vlčat – Surikati – Petr Sůkal (Marcel)

Vedení oddílu:
Vůdce oddílu: Kateřina Sůkalová
Zástupce VO: Petr Sůkal (Marcel)

Napsat komentář