O střediskovém jamboree

Na Domě dětí a mládeže Pavučina a v ulicích Hustopečí se uskutečnil první ročník setkání všech skautů a skautek našeho střediska. Akce probíhala od pátku 25. do neděle 27. dubna. V pátek odpoledne proběhlo zahájení a dětem byla představena legenda, v jejímž duchu se celý víkend nesl. Inspirace byla čerpána z legendy o sv. Jiří, patronu skautů, který slavil ve čtvrtek 24. 4. svátek. Večer prezentovali skauti a skautky projekty, které si připravily zúčastněné družiny pod dohledem svých rádců. Jejich nápady byly zajímavé – od uspořádání koncertu pro pacienty hustopečské nemocnice, přes mytí oken na penzionu, sběru nepotřebného šatstva a konečně čištění vodního toku. Vlčata a světlušky měli připraveny divadelní scénky. Před spaním bylo možné zvolit si program dle svého gusta – na pořadu bylo filmové promítání, nebo svíčkový fotbal.

V sobotu dorazili zástupci 5. oddílu Kolbiza, aby mohlo proběhnout střediskové kolo závodu vlčat a světlušek. Závodu se zúčastnilo 6 družin a zároveň ve ztížené formě absolvovaly i 4 družiny skautů a skautek. Přes dešťovou spršku uprostřed závodu se závod nakonec dočkal vítěze – Hnědé šestice z Vranovic. Jako odměna je v cíli od rytíře Jiřího čekal meč, který budou moci následující rok do dalšího závodu mít na čestném místě ve svojí klubovně. Mezi skauty a skautkami zvítězila domácí družina Myšek, šlo ale spíše o čtyřčlennou směsici z Hustopečí, Vranovic a Pohořelic.

Po závodě, obědě a vyhlášení proběhly tzv. ticket activity – aktivity na poukázku. V rámci 45 minutových bloků si účastníci vyzkoušeli dřevárny, rukodělky, hry, ale došlo i na povídky, prezentaci o skautingu ve světě, nebo hru hazard.

Po večeři pokračovali v ticket activity pouze skauti a skautky, po jejichž skončení se připojili k vlčatům a světluškám zpívajících u táboráku.

Nedělní vstávání bylo pohodové, bez rozcvičky, po snídani jsme si balili a poté jsme v chodbě DDM hledali indicie, které nám měly posloužit v odpoledním programu. Na jedenáctou byla na řadě skautská mše v kapli na Křížovém kopci, kterou jsme slušně zaplnili. O hudební doprovod se postarala nadaná Schola mládeže z Hustopečí, ale např. i skautek z Brna. Po mši se družiny vydaly vstříc městské hře, která byla protkána bojůvkami družin v ulicích Hustopečí. Po skončení došlo na tolik očekávané zabití pětihlavého draka a šťastný návrat domů.

Příští ročník střediskového jamboree a tentokráte střediskové kolo Svojsíkova závodu by měl hostit 2. oddíl Jaguáři.

Fotogalerie: https://jaguari-vranovice.rajce.idnes.cz/Strediskove_Jamboree_a_ZVaS/

Tento záznam byl publikován v Kronika . Uložit odkaz do záložek.

Napsat komentář