Den sesterství a bratrství 20. 2.

20. února proběhly v hustopečské klubovně Den sesterství a ve vranovické Den bratrství. Fotografie zde: https://jaguari-vranovice.rajce.idnes.cz/Den_sesterstvi_2015/ O dni sesterství i bratrství více:V pátek 20. 2. se sjely skautky a světlušky ze skautského střediska Vranovice oslavit svátek skautek zvaný Den sesterství. V hustopečském kostele se sešly děvčata z Pohořelic, Vranovic, Uherčic a Hustopečí, aby prožily společné odpoledne. Po několika seznamovacích hrách jsme se rozdělily do osmi týmů a následovala hra seznamující dívky s činností Světové asociace skautek. V jednom úkolu se seznámily se světovým centrem v Mexiku a tvořily barevné obrazy ze všeho, co bylo po ruce. Dále si měly tipnout, kolik zemí je členy světové organizace. Při jedné aktivitě se nakazily malárií. Zkusily odhadnout, jaké jsou jejich náklady na jídlo na jeden den. A spoustu dalších úkolů koncipovaných jako drobné hry. Následovala výtvarná část akce, ve které si děvčata ve skupinkách zdobila květináč ubrouskovou technikou. Vyrobené květináče si poté mohly odvézt do svých kluboven a snad si do nich časem i něco zasadí.

V pátek 20. února se sešlo bezmála třicet kluků ve skautské klubovně ve Vranovicích, aby společně prožili odpoledne plné her, zábavy a mohli navázat nové kamarádské vztahy. Program byl opravdu pestrý. Na začátku jsme si udělali pravý skautský nástup a každá družinka zařvala svůj družinový pokřik. Poté jsme se o sobě něco dozvěděli ve hře zaměřené na různé zjišťování zájmů například, kdo má rád školu, matematiku apod. Také jsme si zahráli pohybovou hru, kde nás rozdělili do tří týmů a navzájem jsme si brali vlajky. No a netrvalo to ani moc dlouho a přišla tma. Přesunuli jsme se dovnitř klubovny a společně si zahráli oběšence. Děti vymýšlely různá zákeřná slova, a když to někdo uhodl, neminula ho sladká odměna. Na závěr akce jsme si opekli špekáčky a s plnými břichy jsme se vydali zpět domů. Akce se velmi povedla a těšíme se na příští rok!

Napsat komentář