Informace k táboru vlčat a světlušek

Vytiskněte si Informační leták se všemi důležitými informacemi. Druhý dokument – Příručka, obsahuje stejné informace jako tento leták a nějaké bonusové navíc.

Připomínáme, že ti účastníci, kteří nebudou mít v den odjezdu odevzdány všechny důležité dokumenty s námi nemůžou vyrazit. Dokumenty odevzdávejte vůdcům oddílů, vedoucímu tábora, či vedoucím na nádraží při odjezdu (poslední možnost). […]