20.3.2018

Instrukce pro vedoucí

Organizace Jamboree
Organizátoři připravují akci, program a zázemí pro družiny (4-8 dětí), které se zúčastní akce se svým doprovodem. Doprovod (1-2 lidi) po celou dobu akce zodpovídá za svou družinu – že bude včas na programu, přijde na jídlo nebo že si vyčistí zuby a půjdou spát.
Pro hladký průběh budeme navíc potřebovat, aby každý oddíl vyslal alespoň 2 vedoucí do service teamu, který bude spolupracovat s organizátory. Doprovod, stejně jako service team musí mít alespoň 15 let, mladší účastníci budou zařazení v družinách.
Orientační harmonogram:
 • Pátek – příjezd, volitelný program po družinách
 • Sobota – zahájení, celý den závod, večer společný program
 • Neděle – mše / alternativní program, vyhlášení výsledků, odjezd
Cestování

Prosím dodržujte časy příjezdu a odjezdu, přeprava větších skupin s níže zmíněnými spoji je nahlášená na Kordis a zajistí nám posílení linky. Řidiči ukažte vytištěný tento email, aby věděl, že jde o objednanou přepravu. Prosím zajistěte si jízdenky dopředu, koupit je pro všechny u řidiče není vhodný postup. Nápad, jak si je obstarat elektronicky najdete tady

Cesta do Hustopečí
 • Uherčice autobusem 165 v 17:00
 • Vranovice vlakem v 17:09
 • Pohořelice autobusem 165 v 17:23
 • Ostatní oddíly – časy a způsob si určí sami, koordinujte s Frenkým
Cesta domů
 • Uherčice, Vranovice a Pohořelice vyráží posíleným spojem linky 165 ve 12:45, nedělní oběd je naplánovaný tak, aby tyto oddíly stihly odejít na autobus
 • Ostatní oddíly si dopravu řeší samy – odchod nejdříve po 12:30 (podle kapacity jídelny), koordinujte s Frenkým
Závod

Závod se bude volně řídit pravidly Svojsíkova závodu.
Na družiny jsou připraveny především stanoviště zaměřená na týmovou spolupráci, improvizaci, logické uvažování a skautskou praxi. Budeme klást důraz na reálné situace, přežití v dnešním světě či orientaci. Klasické „znalostní disciplíny“ budou přítomné v menší míře a ne všichni členové družiny musí znát vše.
Družinu vlčat či světlušek bude doprovázet vedoucí starší 15 let a družina skautů či skautek bude závodit samostatně.

Přihlášky

Nyní zveřejněné přihlášky jednotlivců jsou pro účely rádců – ti si je shromáždí a nechají u sebe. Organizačnímu týmu se budou zasílat až přihlášky družin, které zveřejníme později. V přihlášce družin bude seznam přihlášených jednotlivců.


 ÚKOLY PRO VŮDCE
 • Postarat se o propagaci v oddíle – rozeslat rádcům, rodičům atd. plakát, vyvěsit plakát v klubovně
 • Upravit oddílový box v přihlášce, zajistit vytištění přihlášek (pokud to nedělají rádci sami)
 • Ujasnit si s oddílem, kolik se chystá družin, kdo je na Jamboree bude mít na starosti a kdo bude k ruce organizátorům -> nahlásit přibližné počty družin a jména serviceteamu Frenkýmu
 • Odpovídat na dotazy rádců a rodičů
 • Dát dohromady všechny družinové přihlášky za oddíl a zajistit, že se dostanou k Frenkýmu
 • Ujistit se, že víte jak se dostat na akci a z akce, vybrat osobu zodpovědnou za přepravu, vytisknout si email pro řidiče (viz výše) a zajistit si dopředu jízdenky
 ÚKOLY PRO RÁDCE, R&R A ČINOVNÍKY
 • Spolu s vůdcem naplánovat kolik pojede družin, kdo bude doprovodem družiny
 • Rozdat rodičům přihlášky, vybírat je od nich (přihlášky zatím není nutné nikomu předávat)
 • Pokud se zúčastníte jamboree ale nepojedete jako doprovod družiny (domluvte se s vůdci oddílů), nahlásit se přímo Frenkýmu
 • Sepsat si seznam účastníků družiny a vyplnit ho do družinové přihlášky
 • Domluvit se s vůdcem, jestli přihlášku Frenkýmu pošle on nebo rovnou ty