Bratr Korky a sestra Olivka uzavřeli svátost manželství

V sobotu 30. srpna se ve vranovickém kostele konala mše svatá, při níž si svoje ano řekl, za početné skautské účasti, náš vůdce střediska, Jan Korčák a naše zkušená táborová zdravotnice, Jiřina Hladká. Odpoledne proběhl přesun do uherčického kulturního domu, kam si svědci i skauti přichystali zapeklité prověrky jak vzájemných znalostí novomanželů navzájem, tak povědomí o historii a současnosti střediska. Vložený obrázek 1 Continue reading „Bratr Korky a sestra Olivka uzavřeli svátost manželství“