27.8.2011

Oddíly

Stav ve skautském roce 2018/2019

2. oddíl „Jaguáři“ Vranovice

Skautský oddíl Jaguáři byl založen na přelomu let 1989/1990. Vznikl z podnětu pár chlapců, kterým se líbily knihy Jaroslava Foglara. V průběhu historie se v něm vystřídalo několik desítek chlapců i děvčat. Oddíl měl ve své historii pouze čtyři vůdce – Jarka Mazucha (do r. 2001),  Oldu Vybírala (do r. 2007), Víta Rusňáka (do r. 2011), Jana Vybírala (do r. 2013) a Radka Šťastného (dosud). Od roku 1997 existuje samostatná dívčí družina. K roku 2000 přibývá družina vlčat, od roku 2001 roverská Kláda. Roku 2004 další skautská družina – Sokoli v Pohořelicích. O rok později se z oddílu vyčleňuje samostatný světluškovsko-vlčácký oddíl Sklípkani. Dál pokračuje rozvoj v okolních obcích. Od podzimu 2006 existuje skautská družina Panteři v Uherčicích a v Pohořelicích vzniká družina Tygrů – rozdělením Sokolů. Čerstvou novinkou je družina světlušek – Žabky – v Pohořelicích, která vznikla začátkem roku 2007 a utěšeně se rozrůstá. Od skautského roku 2008/2009 se slučuje s 1. Oddílem Sklípkani Vranovice a své oddíly zakládají skauti a skautky z Pohořelic a Uherčic.
V současné době má oddíl v šesti družinách k padesátce členů.

Družiny našeho oddílu a jejich vedení:
Družina benjamínků –  Benjamínci:
Družina vlčat – Kanci:
Družina světlušek – Surikaty:
Družina skautů – Vlci:
Družina skautek – Veverky: 
Družina roverů: 

Vedení oddílu:
Vedoucí oddílu: Marek Mazuch (Marátor)
Zástupce vedoucí oddílu: Pavel Kukleta (Zachar)
Hospodáři oddílu:
Zpravodaj oddílu:

https://jaguari.junakvranovice.cz

3. oddíl „Za jeden provaz“ Hustopeče

První skautská družina vznikla v Hustopečích na počátku roku 1990 a jako klubovna pro vznikající oddíl sloužil dům na ulici Tábory. V dnešní době se klubovna nachází v jedné z částí místního kostela. Postupem času oddíl začal růst a nabývat většího počtu jak dětí, tak vedoucích. Nyní čítá oddíl zhruba 60 členů rozčleněných do 6 družin. Mimo jiné mají členi oddílové rady svůj roverský kmen, který se realizuje ve formě občasných akcí a setkání.

Družiny oddílu a jejich vedení:

Družina skautů – Dýňáci: Tomáš Knápek (Indián), Jakub Otřísal
Družina skautek – Myšky: Eliška Ambrosová
Družina starších vlčat – Netopýři: Jan Novák
Družina starších světlušek – Čekanky: Nela Plotová, Anna Kleinová
Družina mladších vlčat – Tučňáci: Václav Kuric (Brutus)
Družina mladších světlušek – Mlíčňáci: Lucie Kleinová, Veronika Furchová (VeFu)

Vedení oddílu:
Vůdce oddílu: Vojtěch Frank (Kevin)
Zástupkyně VO: Veronika Furchová (VeFu)
Hospodářka oddílu: Magdaléna Dybová

https://trojka.junakvranovice.cz

4. oddíl „Gaudete“ Křepice

Skautský oddíl Gaudete Křepice vznikl na jaře roku 1995 z původní šestičlenné družiny ministrantů jako čtvrtý oddíl skautského střediska Vranovice. Z počátku šlo pouze o čistě chlapecký oddíl, který se ale po několika letech rozšířil také o dívčí kmen.

V roce 2012 byl oddíl zrušen, ale aktivita skautů pokračovala a od roku 2017 byl oddíl součástí 41. oddílu Brno, středisko Řehoře Mendla. V roce 2019 byl oddíl obnoven jako 4. oddíl Gaudete Křepice a opět spadá pod středisko Vranovice.

V současné době má náš oddíl 4 družiny dětí + roverský kmen. Oddíl navštěvuje něco okolo 40 dětí z Křepic.

Družiny oddílu a jejich vedení:
Družina vlčat – Žraloci: Šimon Novotný
Družina světlušek – Včeličky: Hedvika Procházková, Tereza Havlovičová (Čenda)
Družina skautů – Netopýři: Jan Procházka (Loki)
Družina skautek – Vlčice: Anežka Procházková

Vedení oddílu:
Vůdkyně oddílu: Anna Novotná (Vesna)
Zástupce VO: Šimon Novotný
Hospodářka oddílu: Anežka Procházkov

https://skautkrepice.webnode.cz/

5. oddíl „Kolbiza“ Uherčice

Vzniká v září 2008 rozdělením vranovických oddílů po asi čtyřleté spolupráci mezi vranovickými a uherčickými činovníky. Je o první skautský počin od roku 1945.
Klubovna se nachází v objektu Římskokatolické farnosti, konkrétně ve dvorním traktu fary v bývalé prádelně, kterou si upravil k obrazu svému. Školního roku 2012/2013 začal oddíl s rekonstrukcí zadního traktu, který je spojený s tou současnou. Díky tomu se zvětšil prostor, který stále se zvětšující oddíl potřebuje.

Nyní máme k padesátce členů, zapojujeme  starší skautky a skauty do vedení družin, pomáhají na schůzkách světlušek, vlčat a benjamínků, na kterých pro ně připravují program

Družiny oddílu a jejich vedení:
Družina benjamínků – Dráčata: Kristýna Vildová (Kikina), Eliška Šátková
Družina světlušek – Berušky: Anna Rohrerová (Koho), Adéla Předešlá
Družina vlčat – Bílí Tygři: Vojta Rohrer, Jindřich Viktorín
Družina skautů a skautek – Panteři a Bubliny: Karolína Řezníčková, Magdalena Franková, Josef Melkus (Phoe)

Vedení oddílu:
Vůdkyně oddílu: Kristýna Vildová (Kikina)
Zástupce VO: Magdalena Franková
Hospodářka oddílu: Karolína Řezníčková
Zpravodaj oddílu: Linda Rotterová

https://kolbiza.junakvranovice.cz

6. oddíl „Ignis“ Pohořelice

Vzniká v září 2008 rozdělením 2. oddílu Jaguáři Vranovice. Začínal se dvěma skautskými družinami a jednou družinou skautek. Postupem doby přidává družinu světlušek a vlčat. Od roku 2008 má také roverskou družinu, která sdružuje vedení oddílu. V roce 2011 byl oddíl bohužel neregistrovatelný, kvůli malému počtu členů, a tak se na rok staly pohořelické družiny opět součástí oddílu Vranovice. Od roku 2012 opět oddíl funguje. Zájem o skauting v Pohořelicích značně stoupá a od roku 2014 oddíl nabírá pravidelně nové členy. V současné chvíli oddíl čítá okolo 60 členů, kteří navštěvují celkem 5 družin. Vedení oddílu pak spojuje roverský kmen Fénix.

Družiny v Pohořelicích a jejich vedení:
Družina mladších skautů a skautek – Kapři:  Jan Kříž (Pádlo), Jan Effenberger (Hrochy)
Družina vlčat a světlušek – Surikaty: Adéla Blovská (Heliovka), Oliver Švec (Olivander)
Družina vlčat – Pandy: Pavel Hulman, Metoděj Dubš (Cyril)
Družina skautů a skautek – Jeleni: Petr Maršálek (Gábi), Ondřej Hlavinka (Mauglí)
Družina starších skautů a skautek – Sokoli:  Patrik Hájek, Matěj Třasák (Piko), Oliver Švec (Olivander)
Družina roverů – Fénix: Tereza Černá

Vedení oddílu:
Vůdce oddílu: Petr Maršálek (Gábi)
Zástupce VO: Jan Kříž (Pádlo)
Zástupce VO: Pavel Hulman
Hospodář oddílu: Pavel Hulman
Zpravodaj oddílu: Jan Kříž (Pádlo)

https://sestka.junakvranovice.cz

7. oddíl „Esox“ Rosice

Skautský oddíl Esox Rosice vznikl v září roku 2014. Je tedy nejmladším střediskovým oddílem. Během pár let se rozrostl a z nuly se dostal na současných (září 2017) více než třicet členů. Obecně se skauting v Rosicích těší dobrému zájmu. Výborná je spolupráce se zástupci města i jiných volnočasových organizací jako je SVČ Rosice nebo rosická farnost.
V roce 2018 se budeme všichni scházet v klubovně v areálu fary – v tzv. oratoři. Členskou základnu jsme se rozhodli nijak významně nerozšiřovat, přičemž každou družinu navštěvuje cca 7 – 10 dětí. Podařilo se nám získat dvě nové vedoucí, které pomohou se založením roverské družiny. Máme tak záruku zajištění kvalitního programu i pro rádce jednotlivých družin a starší členy oddílu.

 

Družiny v Rosicích a jejich vedení:
Družina světlušek – Sovičky: Barbora Janková (Housenka)
Družina vlčat – Gepardi: Petr Fischer (Adept), Martin Šabacký (Cože)
Družina skautů – Jeleni: Jakub Masár (Otesánek)
Družina skautek – Neonky: Tereza Vintrlíková (Palačinka)
Roverská družina Fénix: Zita Ondráčková (Dráček), Kamila Novotná (Woody)

Vedení oddílu:
Vůdce oddílu: Kateřina Sůkalová
Zástupce VO: Petr Sůkal (Marcel)
Hospodář oddílu: Petr Sůkal (Marcel)
Zpravodaj oddílu: Petr Sůkal (Marcel)

https://esox.skauting.cz

Napsat komentář