27.8.2011

Vedení střediska

Středisková rada a činovníci

Úkolem střediskové rady je podporovat a koordinovat činnost jednotlivých oddílů, zejména pomáhat jim po stránce administrativní, materiální a výchovné. Středisko pořádá společné akce pro všechny oddíly střediska.
– Skautské středisko má delegovanou právní subjektivitu a je samostatnou právnickou osobou.
– Středisková rada se schází jednou měsíčně v klubovnách jednotlivých oddílů střediska.
– Současné radě vyprší její mandát v prvním pololetí roku 2019. Nyní rada má 7 členů.

Vedoucí střediska

Jan Korčák (Korky)
– reprezentuje středisko navenek
– je členem okresní rady Junáka Brno-venkov
– jedná s jednotlivými samosprávami obcí a státní správou
– je statutárním zástupcem střediska, podepisuje smlouvy a koná další právní úkony jménem střediska.

Zástupce vedoucího střediska

Jan Kříž (Pádlo)
– zastupuje vůdce střediska v jemu svěřených záležitostech.

Středisková rada

Střediskovou radu tvoří vůdce střediska, zástupce vůdce střediska a vůdcové oddílů. V současné situaci má středisková rada tuto podobu:

Jan Korčák (Korky) – vedoucí střediska
Jan Kříž (Pádlo) – zástupce vedoucího střediska
Marek Mazuch (Marátor) – vůdce vranovického oddílu
Vojtěch Frank (Kevin) – vůdce hustopečského oddílu
Anna Novotná (Vesna) – vůdkyně křepického oddílu
Kristýna Vildová (Kikina) – vůdkyně uherčického oddílu
Petr Maršálek (Gábi)  – vůdce pohořelického oddílu
Kateřina Sůkalová (Katka) – vůdkyně rosického oddílu

Zpravodajové střediska

Jsou jmenováni vedoucím střediska a zajišťují hladký chod střediska v jim svěřených oblastech.

Magdalena Dybová – Hospodářský zpravodaj
– vede hospodaření střediska po stránce finanční i majetkové

Radek Šťastný (Drn) – Správce střediskového majetku
– stará se o inventarizaci
– zabezpečuje a stará se o střediskový majetek

Jan Frank (Frenký) – Výchovný zpravodaj
– zásobuje vedoucí nejčerstvější nabídkou kurzů
– je rádcem a mentorem pro vůdce, poskytuje jim zpětnou vazbu
– připravuje semináře a workshopy

– Mediální zpravodaj střediska
– pravidelné články v obecních listech.
– tvorba výroční zprávy střediska.
– udržování webu – ručí za aktuálnost informací, vkládání pozvánek na střediskové akce a pozdějších zápisů z těchto akcí
– udržování střediskové kroniky ­ – ručí za to, že z každé akce bude zápis a bude dostupný členům střediska
– udržování fotogalerie v kooperaci s fotografy
– tvorba zápisů ze střediskových akcí
– údržba střediskového facebooku

Revizní komise

Je kontrolním orgánem střediska, její náplní je zejména kontrola hospodaření jednotlivých oddílů i střediska. Dále pak například kontrola plnění usnesení rady a další. Členové RK nejsou součástí střediskové rady.

Pavel Kukleta (Zachariáš) – předseda
Jan Čeleda (Citron) – člen
Jan Rokyta – člen

Napsat komentář