Skautský tábor 2016 – Újezd u Rosic

Letos skautky a skauti vyrazili na společný tábor do Újezda u Rosic. Je to oblíbené tábořiště, na kterém se událo nemálo táborů a nespočet dní zde zněl dětský smích a probíhala zábava.

Letos si zde užívají zábavu, krásné letní počasí, které táborníkům jen přeje, skauti a skautky z oddílu Vranovic, Hustopeč a Pohořelic.
Vůdcem tábora je letos ostřílený skautský vedoucí a vůdce hustopečského oddílu Vojtěch Frank(Kevin).

Tento tábor je zvláštní tím, že na něm probíhá program trochu jinak, než naši skauti byli doposud zvyklí. Dopoledne je věnováno skautské praxi za pomocí odborek. Skautky i skauti se učí brousit nože, dělat vázané stavby a nebo rozpoznávat rostliny či se věnují skautské historii a to velmi intenzivně a prakticky. Odpoledne se odehrává celotáborová hra, jejíž téma je letos středověk.

Tábor je tentokrát bez kuchaře či kuchařky, která by se starala o to, aby vedoucí a děti měli co jíst. Vedoucí se rozhodli, že vezmou vaření do svých rukou a spolu se skautkami a skauty si jídlo vaří sami.
Po třech dnech tábora si zatím nikdo na jídlo nestěžoval, ba naopak si všichni pochvalovali, že je velmi dobré. Pádlo, skaut, který letos dělá zkoušku třech orlích per, se vyjádřil po celodenním držení hladovky o včerejším obědu takto :“To je skvělé, už jsem se toho nemohl dočkat, na čínu jsem se těšil.“

Zkouška třech orlích per se sestává z 3 zkoušek, kdy každý trvá 24 hodin. Zkoušky může plnit každý v jakém pořadí chce. Jednou zkouškou je hladovka, kdy daný skaut či skautka 24 hodin nejí nic, a k pití mohou konzumovat pouze vodu a nebo hořký černý čaj. Druhou zkouškou je mlčení, kdy během 24 hodin nesmí promluvit ani slovo. Třetí zkouška obsahuje samotku, při které se skaut musí zdržovat 24 hodin mimo tábor, nesmí být vůbec nikým viděn ale musí sledovat celou dobu program v táboře a musí si o něm vést zápisky.
Na každou zkoušku mají 3 pokusy a tuto zkoušku je možné plnit až od 15 let ale pouze do věku 18 let.
Letos se pro plnění třech orlích per odhodlali 2 skautky a 3 skauti. Tak snad se jim to všem povede.

V době návštěvy tábora se budovala na tábořišti hliněná sauna, tak doufáme, že se povede a bude velmi příjemná a praktická.

V plánu pro další dny je navštívit nedalekou přehradu na koupání a také vyrazit na dvoudenní výlet do okolí, kdy si všichni účastníci nesou potřebné věci v krosnách a spí mimo tábor. Dvoudenní výlet je rozdělen na menší – pro mladší skauty a skautky a na větší, který je náročnější, pro skauty a skautky starší.

Na fotky z tábora se můžete podívat na této adrese :
Fotografie z tábora

Napsat komentář